Ge en gåva till Missing People Sweden 


Betalning


SEK
Valfritt belopp (minst 50 SEK)Grunduppgifter


ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Frivilliga uppgifter


Det är viktigt för oss att ha korrekt information om personer/organisationer som ger oss gåvor. Person- och organisationsnummer hjälper oss att registrera gåvor på ett korrekt och säkert sätt. Vi hanterar personuppgifter strikt enligt Personuppgiftslagen (PuL). Om du ändå inte vill ange ditt person- eller organisationsnummer kan du skänka gåvan anonymt.
Missing People Sweden
Alströmergatan 20
11247 Stockholm

Org.nr 802463-5867

Telefon
031 760 90 60 Dygnet runt

E-mail
info@missingpeople.se


© 2016 All Rights Reserved.