Ge en gåva till Missing People Sweden 


Betalning


SEK
Valfritt belopp (minst 1 SEK)
Grunduppgifter


ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Frivilliga uppgifter


Det är viktigt för oss att ha korrekt information om personer/organisationer som ger oss gåvor. Person- och organisationsnummer hjälper oss att registrera gåvor på ett korrekt och säkert sätt. Vi hanterar personuppgifter strikt enligt Personuppgiftslagen (PuL). Om du ändå inte vill ange ditt person- eller organisationsnummer kan du skänka gåvan anonymt.
Missing People Sweden
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm

Postadress:
Box 190
101 23 Stockholm

Org.nr 802463-5867
Bankgiro 900-5620
Swish 123-900 56 20

Kontaktuppgifter
Du når oss dygnet runt på telefon
031 760 90 60

E-postadress: info@missingpeople.se
© 2017 All Rights Reserved.